_Praktycznie o Voice Dialogue_ --- Voice Dialogue jest metodą komunikacji i poznawania świadomości opartą o Psychologię Wielu Ja, w której zakłada się, że składamy się z wielu podosobowości. Metoda ta pozwala na bezpośredni dostęp do podosobowości (wielu ja, głosów, energii) i pracę poprzez rozmowę z nimi. Ma silnie integrujący, transformujący i uwalniający charakter. Pozwala na szybką i efektywną pracę z różnego rodzaju problemami i potencjałami. Czym są podosobowości? Proces kształtowania się podosobowości przebiega u każdego inaczej, w zależności od warunków w jakich rozwijamy się i dorastamy. Uczymy się, że te czy inne zachowania są akceptowane i pozwalają osiągać cele a inne są odrzucane. Utożsamiając się z kilkoma wybranymi sposobami funkcjonowania, z czasem tracimy dostęp do całego spektrum możliwych energii. Usztywniamy się, gubiąc kontakt z naszą podstawową wrażliwością oraz instynktami. W Voice Dialogue, rozpoznając różne podosobowości, zwracamy się do nich bezpośrednio i angażujemy w rozmowę z każdą z nich. Choć dziwnie to brzmi, w sposób intymny spotykasz swoje Wewnętrzne Dziecko, swój Analizujący Umysł, swojego Obrońcę, Krytyka, Perfekcjonistę. Możesz na nowo skontaktować się z wypartymi energiami Radości i Mocy. >_"Uważam proces Voice Dialogue za jedno z najpotężniejszych narzędzi wewnętrznego rozwoju, z jakimi się zetknęłam. Wiele zmienił on w moim życiu, a także w życiu innych znanych mi osób. Mam poczucie, że zrozumienie i stosowanie tej metody może odnieść skutek w postaci pogłębienia świadomości nie tylko indywidualnej, lecz również zbiorowej, obejmującej całą naszą planetę."_ \- Shakti Gawain, autorka “Twórczej wizualizacji” >_"Voice Dialogue ma dwa korzenie: terapię Junga i Gestalt. W procesie tym chodzi o to, aby podnieść poziom swojej świadomości. Nie jestem terapeutą, ale według mojej oceny to najzdrowsza i najlepsza terapia, jaka istnieje. Oczywiście, na różne dolegliwości i u różnych osób stosuje się różne terapie, ale Voice Dialogue okazuje się wyjątkowo skuteczny." \- Genpo Merzel, autor „Big Mind”_ [[Sesje indywidualne|Sesje indywidualne - Wrocław, Katowice, on-line]] [[Kontakt]] <br /> <br /> <br /> --- <small>Ta strona używa plików cookies tylko w celu zapewnienia funkcjonalności strony.</small> <small>All rights reserved. Copyright ©️ Adam Kuśnierz, 2021</small>